שיטת מרדי  
     
 
הסרת גידולים, גידולי עור ושומות בשיטת "מרדי".
 
פרופסור מרדי פיתח את שיטתו לטיפול והסרת נגעים בשנות השבעים, הדוקטור הינו חניכו הישיר של פרופסור מרדי ומומחה לטיפולים בשיטת מרדי.
 
הטיפול בשיטת מרדי הינו טיפול מקומי באמצעות תמיסת מרדי.
 
הטיפול לא מצריך אשפוז,או הרדמה ואינו כרוך באי נעימות מכל סוג.
הטיפול מתבצע בקיליניקה ואורך כ 20 דקות.